Заказивање болничког лечења

Болничко лечење - хоспитализација је неопходна и медицински оправдана уколико је потребна здравствена заштита или њен део (дијагностика, лечење, рехабилитација) која може да се спроведе искључиво у стационарним (болничким) условима, односно уколико се здравствена заштита не може обезбедити амбулантним или кућним лечењем.

КЛИНИКА ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ: Пријем болесника на Клинику за кардиохирургију обавља се у Пријемној кардиохируршкој амбуланти која се налази у приземљу главне зграде Института. На заказану хоспитализацију се примају болесници који су конзилијарно добили индикацију за оперативни захват на срцу. У пријемној кардиохируршкој амбуланти дежурни лекар одобрава пријем након прегледа болесника и увида у приложену медицинску документацију. У случају хитних кардиохируршких стања, болесник се прима као хитан случај. Болесници иницијално могу бити примљени на Клинику за кардиологију, а потом након обављених прегледа попут инвазивног хемодинамског испитивања и приказа Кардиолошко-кардиохируршком конзилијуму, премештени на Клинику за кардиохирургију ради наставка лечења.

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ: Пријем хитних болесника на Клинику за кардиологију се обавља у Пријемној кардиолошкој амбуланти -ПКА Клинике за кардиологију која се налази у сутерену главне зграде Института. Болесник може бити хоспитализован на Клинику као заказан или као хитан случај. На заказану хоспитализацију болесници долазе радним данима током преподнева до девет часова у Поликлинику Института за кардиоваскуларне болести Војводине. Заказани пацијенти се јављају у зграду Поликлинике (помоћна зграда) Инситута за кардиоваскуларне болести Војводине где се прави ЕКГ запис и прилаже у позивном писму тражена медицинска документација. Даљи ток пријама пацијената објашњен у процедури рада одељења поликлиничке службе.

Током хоспитализације се у зависности од природе обољења могу обавити прегледи попут неинвазивних тестова (ултразвучни прегледи, динамски моноторинзи, функциоинална испитивања), али инвазивна хемодинамска или електрофизиолошка испитивања. Такође се спроводе интервентне процедуре као што су перкутана коронарна интервенција, имплантација трајног електростимулатора срца, радиофреквентна аблација, као и затварање преткоморског септалног дефекта. Болесници са срчаном слабошћу могу бити хоспитализовани ради реевалуације општег стања, додатног испитивања и оптимизације терапије. Хитан пријем болесника одобрава дежурни лекар у ПКА, након прегледа болесника и евентуланог додатног испитивања. Као хитни случајеви се примају они болесници којима се је потребна тренутна медицинска помоћ, како би се избегло довођење у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно слабљење или оштећење здравља или смрт. Уколико природа хитног медицинског стања то захтева, тј. непосредно животно угрожени болесници се примају у Јединицу интензивне кардиолошке неге, где им се пружа хитна медицинска помоћ.

УПУТ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ: Приликом доласка на заказану хоспитализацију болесници морају донети Упут за стационарно лечење из примарне здравствене - Дома здравља, ван јужнобачког округа потребан је упут и оверена здравствена књижица, личну карту, медицинску документацију која је наведена у позивном писму секретаријата Клинике за кардиологију или кардиохирургију. Болесници који се примају као хитни случајеви могу бити примљени и без упута, тада се отвара хитан формулар и није потребно накнадно достављати упут.

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Секретаријат директора:

 +381 21 48 05 700, 48 05 755
   
ФАКС: +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    +381 21 48 05 100

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV