usluge

Пацијенти / Основне информације

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

- О клиници
- Доктори на кардиологији
- Резултати кардиологије
- Услуге кардиологије
- Наука и настава
- Организациона структура

Услуге

Клиника за кардиологију је опремљена за пружање следећих медицинских услуга:

Неинвазивне услуге:

Субспецијалистички кардиолошки преглед, ехокардиографски преглед, транезофагеални ехокардиографски преглед, стрес ехокардиографски преглед, ехокардиографски преглед са контрастом, ергометријски тест (тест оптерећења), холтер мониторинг ЕКГ-а, холтер мониторинг притиска са ЕКГ-ом, доплер каротида, доплер артерија и вена горњих и доњих екстремитета, тилт тест идр.

Инвазивне услуге:

Дијагностичке хемодинамске процедуре (коронарографија, ангиографија, булбографија, синевалвулографија, вентрикулографија, ендомиокардна биопсија, графтографија...), перкутана коронарна интервенција („балон дилатација” и уградња интракоронарног стента), уградња вена кава филтера, перикардиоцентеза, електрофизиолошко испитивање срца, уградња пејсмејкера, уградња ЦРТ (пејсмејкер за кардијалну ресинхронизациону терапију), уградња имплатибилног кардиовертер дефибрилатора (ИЦД), радиофреквентна аблација идр.

Прва катетеризација срца и коронарографија је извршена 09. децембра1980. год.

Прва интракоронарна тромболиза стрептокиназом код пацијента са акутним широким предњим инфарктом миокарда, урађена је 12. маја 1982. год.

Од 18. августа 1999. године, уз подршку Клинике за кардиохирургију, у рутинску праксу уведена је ПТЦА („балон дилатација”). После дуготрајних и озбиљних припрема, које су укључиле и допунску едукацију наших лекара у иностранству (у Пизи код Проф. др Марио Марзилли-а), од 01. априла 2002. године у рутинску праксу уведена је најмодернија интервентна кардиолошка процедура - перкутана коронарна реваскуларизација (ПЦР) у акутном инфаркту миокарда. Од 16. 09. 2002. године, у склопу решавања компликације - дисекције, почели смо решавање и бифуркационих лезија интервентном процедуром. У репертоар наших услуга уведена је и реваскуларизација хроничних оклузија.

У инвазивној кардиологији већ код 60 одсто болесника користимо трансрадијални приступ као начин извођења инвазивних процедура, чиме обезбеђујемо сигурност интервенције, повећамо комфор болесника и смањујемо трошкове.

Већ три године рутински се спроводи метода ресусцитативне хипотермије која примењена након срчаног застоја доприноси побољшању неуролошког исхода и смањује морталитет код коматозних пацијената.

Од 1983. године рутински радимо имплантацију пацемакер-а. Поред класичних пејсмејкера за лечење брадикардних поремећаја ритма, од 2002. године уграђујемо и имплантабилне кардиовертер дефибрилаторе (ИЦД) за лечење малигних аритмија и превенцију изненадне смрти, као и мултисајт пејсмејкере (ЦРТ) за лечење срчане слабости ресинхронизационом терапијом. Такође, уграђујемо и комбиновану верзију ЦРТ и ИЦД.

Од ове године (2007) суправентрикуларне и вентрикуларне поремећаје ритма решавамо радиофреквентном аблацијом.

rezultati

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV