o_nama

Пацијенти / Основне информације

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

- О клиници
- Доктори на кардиологији
- Резултати кардиологије
- Услуге кардиологије
- Наука и настава
- Организациона структура

О клиници

Клиника за кардиологију је део Института за кардиоваскуларне болести Војводине од дана оснивања, 16. новембра 1977. године. Пре пресељења у новоформирани Институт у Сремској Каменици, Клиника је била у саставу Интерне клинике Покрајинске болнице у Новом Саду. Приликом формирања Института, у оквиру Клинике за кардиологију основан је и Центар за рехабилитацију кардиоваскуларних болесника на Андревљу, који је радио од 1975. године до 1980. године.
Почетни развој Клинике великим делом је везан за њеног првог директора, проф. др Светислава Трифуновића. Његове организационе, стручне и научне референце су помогле успешном стварању здравствене, образовне и научне установе на територији Покрајине Војводине. Касније године и резултати рада показују да углед Клинике за кардиологију и Института премашује територијалне оквире и да је реч о висококвалитетној установи како у тадашњој Србији и Југославији, тако и шире. Клиника данас сарађује са еминентним европским и светским стручњацима и установама у едукацији, научним, истраживачким и здравственим пројектима, као и лечењу најтежих болесника.

Клиника за кардиологију располаже са јединицом интензивне кардиолошке неге, одељењем полуинтензивне неге, 26 болесничких соба, поликлиником, пријемном амбулантом, дневном болницом, МСЦТ и портабилним рендген апаратом, 03:00 ангио сале за хемодинамичне и ритмолошке процедуре. Клиника такође располаже кабинетима за ехокардиографију, кардиолошку рехабилитацију, ритмологију, едукацију болесника, спироергометрију и ергометрију. Клинику чине и запослени лекари (линк), медицинске сестре и техничари, физиотерапеути и сво остало медицинско и немедицинско особље. Рад Клинике се стално унапређује едукацијом запослених, набавком нове и савремене опреме, те увођењем нових дијагностичких и терапијских метода.
Клиника је установа терцијарног нивоа здравствене заштите за Покрајину Војводину (око 2 милиона становника), али такође обавља и здравствену заштиту секундарног нивоа за град Нови Сад и цео Јужнобачки округ (око 600 хиљада становника). На Клинику се хитно примају болесници из целе Војводине са СТ елевираним акутним инфарктом миокарда, ради хитне катетеризације и примарне перкутане коронарне интервенције, у оквиру војвођанске СТЕМИ мреже. На Клиници се сваке године хоспитално испитује и лечи око 7000 пацијената, од којих се око две трећине прима као хитни случајеви. Преко 3000 пацијената годишње бива примљено у Јединицу интензивне кардиолошке неге, од чега преко хиљаду пацијената са акутним инфарктом миокарда. На Клиници се лечи велики број тешких и комплексних кардиолошких болесника, често са придруженим Пулмолошка, неуролошким, хируршким, гастроентеролошким и другим обољењима. Резултати лечења и рада Клинике су у рангу светских стандарда.
На Клиници за кардиологију се обављају и научна и наставна делатност, везана за Медицински факултет у Новом Саду, као и едукација јавности у склопу примарне превенције кардиоваскуларних обољења.
Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, у чијем је саставу Клиника за кардиологију, додељено је решење о акредитацији од јануара 2015. године. На Клиници се примењује и решење интегрисаног система менаџмента (ИСМ) са процесима рада које дефинишу ИСО Стандарди: 9001; 14001; 18001; 17025. Имплементирани ИСМ и спремност запослених да га спроводи, као и високи квалитет рада и стално стручно и научно усавршавање запослених, представљају основу за високо достигнуте стандарде лечења кардиоваскуларних болесника, како данас, тако и у будућности.

Клинику за кардиологију чини 12 одељења:

1. Кардиолошка поликлиника и пријемна кардиолошка амбуланта
Кардиолошка поликлиника се налази и данас на истом месту као иу време формирања ИКВБВ (у зеленој згради код паркинга), док је Кардиолошка пријемна амбуланта са радом почела у просторијама приземља зграде Института , да би се нешто касније преместила у сутерен, где се и сада налази. У оквиру овог одељења од 2010. функционише Дневна болница која омогућава квалитетније и брже збрињавање кардиолошких болесника.
У кардиолошкој поликлиници је формиран ЦАЛЛ центар као централни пункт преко кога се заказују прегледи и контроле пацијената, као и дијагностичке процедуре које се раде на Клиници за кардиологију.
Кардиолошка поликлиника и пријемна кардиолошка амбуланта обезбеђују здравствену заштиту, како хитну, тако и одложену током 24х, седам дана у недељи, током читаве године, како болесницима са подручја Новог Сада и региона Јужнобачког округа, тако и другим болесницима са територије читаве Војводине и Србије. Током једне године се прегледа више од 25.000 пацијената.

2. Јединица интензивне кардиолошке неге (Коронарна јединица)
Основана је 1973. године, као саставни део кардиолошког одељења Интерне клинике у Новом Саду. Заједно са кардиолошким одељењем, 1977. године се сели у ИКВБВ - III спрат.
Формирање јединице интензивне неге за лечење кардиоваскуларних болесника је неопходна последица евидентне експанзије кардиоваскуларних болести у том периоду, а тренд се одржава до данас.
Коронарна јединица је у прво време имала само четири болесничке постеље, а данас 10.

3. Одељење за поремећаје срчаног ритма, електрофизиологију и пејсмејкере
Одељење се састоји од стационара (ИИИ спрат), Кабинета за 24х Холтер мониторинг (зелена зграда), Амбуланте за конзролу пејсмејкера (приземље) и Електрофизиолошке лабораторије (ИИИ спрат).
У лабораторији се уграђују пејсмејкери (ВВИ, ВДД, ДДД), кардиовертер дефибрилатори (ИЦД), пејсмејкери за ресинхронизацину терапију (ЦРТ, ЦРТ-Д), а такође се раде и електрофизиолошка тестове и радиофреквентна аблација у савремено опремљеној електрофизиолошкој сали.

4. Одељење за инвазивну кардиологију
Одељење инвазивне хемодинамике званично је основано 1979. год. Прва катетеризација и селективна коронарографија урађене су 1981. год, а 1982. први пут је рађен пацијент са акутним инфарктом миокарда методом интракоронарне тромболизе, а урађена је и прва перкутана коронарна балон ангиопластика (ПТЦА). 2002. год. је урађена прва перкутана коронарна интервенција (ПЦИ). Од 2008. год. Институт ради интервентне процедуре у акутном инфаркту, током 24х, 7 дана у недељи, 365 дана у години прво за град Нови Сад, а касније и за тер poиторију целе Војводине.

5. Одељење неинвазивне кардиологије
Од свог формирања 1977. год, ау складу са техничко - технолошким развојем, уводи и усавршава и неинвазивне дијагностичке процедуре у кардиологију васкуларној медицини. Почело се са Ергометрија, поликардиографијом и осцилографијом. Исте године се оснива ехокардиографски лабораторија, а нешто касније и ангиографски лабораторија.
Данас одељење има три одсека: Одсек за ехокардиографију (ултразвук срца), Одсек за неинвазивну ангиологу (Доплер кабинет) и Одсек за функционалну дијагностику (Ергометрија и спироергометрија).

6. Одељење за хипертензију
Одељење се састоји из два одсека: Одсек за поликлиничко испитивање и Одсек за стационарно лечење.
Налази се на II. спрату Института.
Од 1995. год. уведена је метода Холтер 24- часовног амбулаторног мерења крвног притиска са ЕКГ записом. Тренутно поседује 20 апарата и годишње се уради око 3500 прегледа.

7-10. Стационарна одељења
Налазе се на III. и II. спрату Института у Сремској Каменици. Ова одељења баве се дијагностиком и лечењем пацијената са различитим кардиологију васкуларним болестима. Њихова улога је незаобилазна и немерљива у правилном лечењу веома често значајно угрожених пацијената. Ова одељења, такође, представљају и значајне функционалне сегменте, који заједно са осталим одељењима Клинике за кардиологију, чине јединствену целину, чији је основни задатак квалитетно лечење и задовољство пацијената пруженим услугама.

11. Одељење за едукацију пацијената и превенцију кардиоваскуларних болести
је оформљено 2010. год. у новим просторијама на ИИИ спрату, са учионицом опремљеном најсавременијом аудио-визуелном опремом, са циљем превенције кардиоваскуларних болести раном едукацијом. Обухваћени су хоспитализовани пацијенти са доказаним обољењем, као и болесници током амбулантног праћења.
Идентификују се фактори ризика и пружа максимална подршка у циљу њиховог смањивања. Методологија рада одељења се спроводи путем индивидуалних планираних разговора, рада у малој групи и тематских предавања.

12. Одељење ране амбулантне свеобухватне кардијалне рехабилитације
Формирано је у новембру 2013. год. на III. спрату и од изузе-тног је значаја за велики броји кардиоваскуларних пацијената, а нарочито након леченог акутног инфаркта миокарда и нестабилне ангине пекторис. Учинак и потребе кардијалне рехабилитације се јављају и код пацијената са срчаном слабошћу, након кардиохируршких операција.
Пацијенти се укључују у програм рехабилитације који повећава функционалне способности пацијената, смањује физиолошке и психолошке симптоме болести, редукује ризик од изненадне смрти или реинфаркта и повећава квалитет живота.