РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА, КАБИНЕТА И ЛАБОРАТОРИЈА НА ИКВБВ

• Пријемна кардиолошка амбуланта - сутерен
• Пријемна кардиохируршка амбуланта - приземље
• Јединица интензивне кардиолошке неге - III спрат
• Јединица интензивне кардиохируршке неге - III спрат
• Кардиохируршке операционе сале - III спрат
• Катетеризациона лабораторија - III спрат
• Електрофизиолошка лабораторија - III спрат
• Лабораторија за ЦТ - III спрат
• Ехокардиографски кабинет - III спрат
• Пријемна кардиолошка амбуланта - сутерен
• Пријемна кардиохируршка амбуланта - приземље
• Јединица интензивне кардиолошке неге - III спрат
• Јединица интензивне кардиохируршке неге - III спрат
• Кардиохируршке операционе сале - III спрат
• Катетеризациона лабораторија - III спрат
• Електрофизиолошка лабораторија - III спрат
• Лабораторија за ЦТ - III спрат
• Ехокардиографски кабинет - III спрат
• Апотека - сутерен
• Кабинет за ергометрију - приземље
• Кабинет за ангиологију (Допплер) - II спрат
• Лабораторија за биохемију - III спрат
• Кабинет за рану рехабилитацију - III спрат
• Учионица за едукацију пацијената - III спрат
• Шалтер за административни пријем - приземље
• Кардиолошка поликлиника - зелена зграда
• Кабинет за холтер ЕКГ-а - зелена зграда
• Амбуланта за контролу пејсмејкера - приземље
• Кабинет за холтер крвног притиска - II спрат
• Кардиолошки стационар (собе 23-42) - III спрат
• Кардиолошки стационар (собе 14-23) - II спрат
• Кардиохируршки стационар - II спрат
• Кардиохируршка поликлиника - приземље
• Рачуноводство - зелена зграда
• Конференцијска сала - V спрат
• Рачунарски центар - V спрат