Bolničko lečenje - hospitalizacija je neophodna i medicinski opravdana ukoliko je potrebna zdravstvena zaštita ili njen deo (dijagnostika, lečenje, rehabilitacija) koja može da se sprovede isključivo u stacionarnim (bolničkim) uslovima, odnosno ukoliko se zdravstvena zaštita ne može obezbediti ambulantnim ili kućnim lečenjem.

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU:

Prijem bolesnika na Kliniku za kardiologiju se obavlja u Prijemnoj kardiološkoj ambulanti -PKA Klinike za kardiologiju koja se nalazi u suterenu glavne zgrade Instituta. Bolesnik može biti hospitalizovan na Kliniku kao zakazan ili kao hitan slučaj. Na zakazanu hospitalizaciju bolesnici dolaze radnim danima tokom prepodneva do devet časova. Bolesnici se prvo javljaju u zgradu Poliklinike ( pomoćna zgrada ) Insituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine gde se pravi EKG zapis i prilaže u pozivnom pismu tražena medicinska dokumentacija. Potom se upućuju u Prijemnu kardiološku ambulantu u suterenu zgrade institute, gde hospitalizaciju odobrava nadležni lekar, nakon pregleda bolesnika i priložene medicinske dokumentacije.

Nakon odobrene hospitalizacije bolesnik se upućuje na odeljenje na kojem će se sprovoditi dalje ispitivanje i lečenje. Tokom hospitalizacije se u zavisnosti od prirode oboljenja mogu obaviti pregledi poput neinvazivnih testova ( ultrazvučni pregledi, dinamski monotorinzi, funkcioinalna ispitivanja), ali invazivna hemodinamska ili elektrofiziološka ispitivanja. Takođe se sprovode interventne procedure kao što su perkutana koronarna intervencija, implantacija trajnog elektrostimulatora srca, radiofrekventna ablacija, kao i zatvaranje pretkomorskog septalnog defekta. Bolesnici sa srčanom slabošću mogu biti hospitalizovani radi reevaluacije opšteg stanja, dodatnog ispitivanja i optimizacije terapije.

Hitan prijem bolesnika odobrava dežurni lekar u PKA, nakon pregleda bolesnika i eventulanog dodatnog ispitivanja. Kao hitni slučajevi se primaju oni bolesnici kojima se je potrebna trenutna medicinska pomoć, kako bi se izbeglo dovođenje u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje zdravlja ili smrt. Ukoliko priroda hitnog medicinskog stanja to zahteva, tj. neposredno životno ugroženi bolesnici se primaju u Jedinicu intenzivne kardiološke nege, gde im se pruža hitna medicinska pomoć.

KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU:

Prijem bolesnika na Kliniku za kardiohirurgiju obavlja se u Prijemnoj kardiohirurškoj ambulanti koja se nalazi u prizemlju glavne zgrade Instituta. Na zakazanu hospitalizaciju se primaju bolesnici koji su konzilijarno dobili indikaciju za operativni zahvat na srcu. U prijemnoj kardiohirurškoj ambulanti dežurni lekar odobrava prijem nakon pregleda bolesnika i uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju. U slučaju hitnih kardiohirurških stanja, bolesnik se prima kao hitan slučaj. Bolesnici inicijalno mogu biti primljeni na Kliniku za kardiologiju, a potom nakon obavljenih pregleda poput invazivnog hemodinamskog ispitivanja i prikaza Kardiološko-kardiohirurškom konzilijumu, premešteni na Kliniku za kardiohirurgiju radi nastavka lečenja.

UPUT ZA STACIONARNO LEČENJE:

Prilikom dolaska na zakazanu hospitalizaciju bolesnici moraju doneti Uput za stacionarno lečenje iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene - Doma zdravlja, overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, medicinsku dokumentaciju koja je navedena u pozivnom pismu sekretarijata Klinike za kardiologiju ili kardiohirurgiju. Bolesnici koji se primaju kao hitni slučajevi mogu biti primljeni i bez uputa. Na osnovu potvrde o bolničkom lečenju koju izdaje ordinirajući lekar tokom hospitalizacije, lekar opšte prakse izdaje uput koji je potrebno dostaviti naknadno.

Na bolničko lečenje je potrebno poneti pribor za ličnu higijenu, peškir, pidžamu i kućne papuče. Ukoliko je bolesnik hospitalizovan u Jedinici intenzivne nege, lične stvari mu nisu potrebne.