Oko 40.000 pacijenata se u toku jedne godine ambulantno pregleda, tako da je na našoj Klinici za 39 godina ukupno pregledano preko 1.350.000 pacijenata. Na taj način Klinika obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na prvom referalnom nivou za područje Novog Sada i regiona Južne Bačke. Sa tog regiona Klinici gravitira blizu 600.000 stanovnika. Tercijarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno delatnosti drugog referalnog nivoa Klinika obezbeđuje za celu teritoriju Vojvodine i šire.

Za 39 godina rada na Klinici je hospitalizovano preko 160.000 bolesnika, od kojih je oko 63.000 lečeno na Odeljenju intezivne nege - Koronarnoj jedinici.

Godišnje se hospitalizuje oko 7000 bolesnika, od tog broja je oko 65% urgentanih prijema. Približno 3000 najtežih bolesnika se leči u Koronarnoj jedinici, od kojih je oko 1200 sa dijagnozom akutnog infarkta miokarda.

U periodu od 16.11.1977. do 31.12.2016. izvršeno je:

Subspecijalistički pregledi 1.354.095
Hospitalizovani pacijenti 163.915
Lečeno u koronarnoj jedinici 63.572
Ergometrijski testovi 195.059
Ehokardiografija 561.663
Elektrofiziološki pregledi 2.293
Ugrađenih pejsmejkera 6.980
24h Holterov monitoring EKG 127.115
Kardioverter defibrilator (ICD) 914
Radiofrekventne ablacije 383
Oscilografija 126.085
Arterijskih doplera 94.544
Dopler karotida 131.819
Kateterizacija 86.554
PCI (PTCA+STENT) 18.517
Kompjuterizovana tomografija (CT) 5.541
24h ambulantni monitoring TA 49.328
UZ abdomena 1506
Transkranijalni dopler 159
Kardijalna rehabilitacija 299
Dnevna bolnica 2.240

Lekari na Kardiologiji

doktori manji

Rezultati kardiologija

statistika

Usluge kardiologija

slusalice