Nizak stepen mortaliteta operisanih pacijenata je oduvek bio kvalitet Instituta. U prethodnih 34 godina iznosio je 2.8 odsto, što je sjajan rezultat čak i u odnosu na druge svetske kardiohirurške centre.

Tim hirurga Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju tokom jedne godine u proseku operiše oko 1.200 najtežih kardiovaskularnih bolesnika, koji nisu mogli biti zbrinuti lečenjem medikamentima i invazivnom hemodinamskom procedurom. Drugim rečima, svakoga meseca operišemo oko 100 životno najugroženijih bolesnika. Impozantan broj od 33.840 operisanih bolesnika, širok dijapazon operativnih zahvata i stepen njihove uspešnosti, najslikovitije govore o stepenu osposobljenosti stručnog kadra i stalnom praćenju najsavremenijih hirurških metoda i tehnika.

Rezultati rada od 30. marta 1982. godine do 31. decembra 2016. godine

 

Tip intervencije

broj op.

Koronarna bolest

19.119

Valvularne mane

7.925

Kombinovana hirugija

3.489

Ostale operacije

3.307

Ukupno operisano

33.840

Lekari na Kardiohirurgiji

doktori manji

Rezultati kardiohirurgija

statistika

Usluge kardiohirurgija

op sala