Klinika obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na prvom referalnom nivou za područje Novog Sada i regiona Južne Bačke, tercijarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno delatnosti drugog referalnog nivoa za celu teritoriju Vojvodine i šire.

U toku 30 godina svog postojanja Klinika za kardiologiju je imala veoma intenzivan razvoj. Subspecijalistički kardiološki pregledi, hospitalizacije i lečenje u Koronarnoj jedinici obavljaju se od 1977. godine. Formiranjem Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, preuzet je i Centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika na Andrevlju (osnovan 1975.g.), koji je uspešno radio do kraja 1980. godine.

Raspolažemo sa 135 bolesničkih postelja i svim neophodnim laboratorijama za kardiovaskularnu dijagnostiku (dve kateterizacione laboratorije, laboratoriju za ultrazvučnu dijagnostiku, elektrofiziološku laboratoriju, laboratoriju za angiologiju, laboratoriju za funkcionalnu dijagnostiku i laboratoriju za kompjuterizovanu tomografiju - CT).

Na Klinici je zaposleno 273 radnika od kojih 51 lekar, 168 medicnske sestre/tehničara i 54 nemedicnska radnika. Naučna zvanja na Medicinskom fakultetu ima: doktori medicinskih nauka - 14, magistri medicinskih nauka - 15, primarijus - 1. U nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu je izabrano 22 nastavnika i saradnika: redovni profesori - 8, vanredni profesori - 5, docenti – 1, asistenti – 9 i saradnik u nastavi - 1.