Nedavno je u najprestižnijem svetskom časopisu u domenu kardiovaskularne medicine, Journal of American College of Cardiology (JACC), objavljen rad koji je pokazao da je kod gotovo 40% bolesnika sa teškom srčanom slabosti kod kojih je inicijalno implantiran VAD (mehanička pumpa koja menja funkciju srčane komore), a koji je kasnije eksplantiran, došlo do potpunog oporavka srčanog mišića http://www.onlinejacc.org/content/69/15/1924

jacc velicki

U ovom istraživanju učestvovao je međunarodni tim istraživača i lekara iz nekoliko zemalja uključujući i Srbiju. Doc. dr Lazar Velicki sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine jedan je od koautora ovog rada. Dr Velicki već godinama sarađuje sa dr Đorđem Jakovljevićem sa Instituta za celularnu medicinu Univerziteta u Nju Kaslu, Velika Britanija, koji je i nosilac ovog istraživanja.

VADovi (ventricular assist device) su uređaji koji pružaju mehaničku cirkulatornu potporu bolesnicima sa teškom srčanom slabosti koji čekaju transplantaciju srca. Ovi uređaji se hirurški ugrađuju sa ciljem obezbeđivanja adekvatnog protoka krvi kroz čitav organizam.

Ono što je praksa je da se kod bolesnika sa terminalnim stadijumom srčane slabosti, a za koje još uvek ne postoji adekvatan organ (srce), implantiraju VADovi kako bi se premostio period dok srce ne postane raspoloživo (bridge-to-transplant) tj. da bi pacijent preživeo do tog momenta. Isto tako, znamo da se ponekad pacijenti oporave nakon VADa do te mere da kasnije ne zahtevaju transplantaciju. Ovom studijom smo, po prvi put, pokazali da se funkcija srca kod određenog broja bolesnika, oporavi do te mere da možemo da kažemo da ima sve karakteristike normalnog zdravog srca.

Vest da je ovo istraživanje objavljeno u vodećem svetskom časopisu prenelo je i nekoliko elektronskih i štampanih medija u Velikoj Britaniji.

Linkovi:

http://bit.ly/2olU9XF

http://bit.ly/2ouzkeH

http://bit.ly/2p2ejG9