Anesteziolog je doktor specijalista anesteziologije, reanimatologije I intenzivnog lečenja. Osposobljen je za vođenje anestezije tokom operacije, zbrinjavanje I lečenje najtežih bolesnika u jedinicama za intenzivno lečenje. Ta znanja omogućavaju mu, da izabere i da vam obezbedi najkvalitetniju vrstu anestezije i da vas vodi i u toku preoperativne pripreme kao i toku same operacije i u postoperativnom oporavku.

Anestezija je stanje koje pacijentu osigurava kontrolisano I potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (analgezija) uz mišićnu relaksaciju tokom operacije. Pošto je hirurgu za rad bitno da u toku operacije mišići budu opušteni, anesteziolog uspava pacijenta I sa lekovima oduzme reflekse I izazove mišićnu relaksaciju. Za to vreme mašina za mehaničku ventilaciju diše umesto pacijenta I sve dotle dok se pacijent ne probudi iz anestezije I ne počne samostalno da diše. Anesteziolog u toku anestezije kontroliše sve vitalne funkcije

Dakle, svrha anestezije jeste da vam omogući bezbedan I bezbolan operativni zahvat, a hirurgu odgovarajuće uslove za operaciju.

Anesteziolog će vas posetiti pre operacije i sa vama porazgovarati o događajima pre anestezije, u toku i posle anestezije. Prikupiće informacije o vašem zdravstvenom stanju kao i o prošlim i sadašnjim bolestima. Anesteziolog individualno prilagođava anesteziju prema vašem zdravstvenom stanju I potrebama operacije. Zato su mu potrebni podaci o vašim pređašnjim I pratećim bolestima ( šećerna bolest, astma, bubrežna bolest itd), upotrebi lekova, alergijama na hranu I lekove, kao I o vašim eventualnim štetnim navikama (pušenje, upotreba alkohola, droga), kao i podaci o prethodnim operacijama I anesteziji,kao I eventualnim problemima koje su ih pratile.

ZAŠTO PRE OPERACIJE NE SMETE DA JEDETE I PIJETE?

Ukoliko se u želucu pre anestezije nalazi hrana ili tečnost, u toku uvođenja u anesteziju može da dođe do povraćanja.
Šest sati pre anestezije ne smete da jedete I pijete.
Ukoliko redovno uzimate lekove možete da ih uzmete sa gutljajem vode.

ZAŠTO MORATE PRE ANESTEZIJE DA UKLONITE KONTAKTNA SOČIVA, SKINETE NAOČARE I UKLONITE ZUBNU PROTEZU I NAKIT?

Anesteziolog vam u toku anestezije na obraz postavi masku, preko koje vam daje kiseonik I po potrebi anestetičke gasove. Kod tog postupka mu naočari smetaju dok sočiva mogu da oštete vid. Kada u toku opšte anestezije duboko spavate, anesteziolog brine za vaše neometano disanje. Tada mu smeta zubna proteza, zato morate pre anestezije parcijalnu ili celu zubnu protezu da uklonite.

anestezija inekcija

ŠTA JE PREMEDIKACIJA?

Zabrinutost bolesnika koji idu na operaciju je najnormalnija pojava, ali ne bi trebao ni da se previše plašite. Od izuzetne je važnosti za vas da u nju uđete smireni I pribrani. To će I vama I celom timu koji učestvuje tokom operacije značajno pomoći. Zato ujutro pre operacije dobićete lek koji će vas opustiti I smiriti. To se naziva premedikacija.
Posle premedikacije ne smete sami da ustanete ili da hodate, a u operacionu salu će vas dovesti medicinsko osoblje.

ODLAZAK U OPERACIONU SALU

U operacionu salu ulazite u zavisnosti od rasporeda operativnog programa za taj dan. Po ulasku u operacioni blok, dočekaće vas anesteziolog I anestetičar I važno je da slušate njihova upustva. Potom idete u preoperativnu pripremu, prostorija gde ćete biti bezbedno uvedeni u anesteziju. Pre uvoda u anesteziju, jedini bol koji ćete osetiti je zbog postavljanja dve iglice , jednu u arterijski krvni sud, a drugu u venski krvni sud, bol se ne razlikuje od onog koji osećamo pri vađenju krvi iz vene.

Nakon toga dobijate lekove od kojih ćete brzo zaspati I probuditi se tek u intenzivnoj nezi nakon operacije.

Trajanje operacije zavisi od složenosti procedure, ali se može reći da je to u proseku 4 do 5 sati. Neke procedure traju duže neke su kraće. O samom toku operacije I vašem stanju dok ste u intenzivnoj nezi, rodbina će dobiti informacije od lekara koji radi u intenzivnoj terapiji I brine o vašem postoperativnom oporavku .

INTENZIVNA NEGA

Po završetku operacije bićete smešteni u intenzivnu negu. Umesto vas će disati aparat za mehaničku ventilaciju, bićete prikopčani na razne monitore, preko koga osoblje intenzivne nege prati vaše stanje.
Nekoliko sati nakon operacije probudićete se u intenzivnoj nezi. U ustima ćete imati jednu cev. To je tzv. endotrahealni tubus koji omogućava mašini da diše umesto vas dok ste u anesteziji. Prisustvo tubusa može da izazove nadražaj na povraćanje I kašalj, ali morate da budete strpljivi, i da slušate savete osoblja intenzivne nege. Čim se dovoljno razbudite, tubus će biti izvađen. Nakon vadjenja tubusa treba da dišete mirno i duboko, da iskašljavate zaostali sekret i da aktivno učestvujete u procesu rane rehabilitacije koji će započeti već prvog postoperativnog dana.

Bol će biti prisutan ali ćete dobijati lekove protiv bolova. Verovatno ćete se osećati i blago pospano.

Primetićete takodje prisustvo raznih cevčica koje su mu u medjuvremenu postavljene:
• U mokraćnim putevima imaće kateter za oticanje mokraće. Mokraća sama otiče dok je kateter prisutan i ne treba da se napinjete da mokrite.
• U grudnom košu nalaziće se dren koji služi da se drenira preostala krvi iz grudnog koša. Dren zna da boli, ali ćete dobijati lekove protiv bolova.
• U rukama i vratu biće manjih cevčica koje služe za merenje vitalnih parametara i davanje tečnosti i lekova. Treba da budete mirni i da vodite računa da ne počupa ove cevčice.
• Na grudnom košu biće postavljene elektrode za praćenje EKG-a
Treba da znate da je sve ovo u vašem interesu I treba da slušate savete osoblja u intenzivnoj nezi. .
Boravak u intenzivnoj nezi je od 24 do 48h. Nekada će ovaj boravak biti duži, naročito kod komplikovanijih operativnih zahvata. Posete u intenzivnoj nezi u većini bolnica su dozvoljene samo za duže ležeće bolesnike. Nakon izlaska iz intenzivne nege bolesnik prelazi na odeljenje poluintenzivne nege.

Svesni smo, da možda nismo uspeli da objasnimo sve što vas interesuje u vezi sa anestezijom. Ukoliko su ostala otvorena pitanja ili dileme u vezi sa vašom anestezijom, možete da pitate anesteziologa tokom boravka na institutu.