Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа, 
настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају
оболели од кардиоваскуларних болести.
Оснивач ИКВБВ је Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА
Direktor

В. д. директора Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Опширније...

Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве Покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

IPA

NAZIV PROJEKTA: „Development of Cross Border Cardiovascular Diseases Teleconsultation Network in Health Institutions“ (HR-RS 294 Heart Net)
VODEĆI PARTNER: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Partner na projektu: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Program sufinanciran iz fondova Europske unije ERDF i IPA II. Opšti cilj Interreg IPA programa saradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. je ojačati socijalni i teritorijalni razvoj prekograničnog područja primenom zajedničkih projekata i aktivnosti.
Ukupan budžet projekta iznosi 1.170.481,77 eur. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. sufinancira 85% budžeta ili 994.909,49 eur.

PERIOD TRAJANJA PROJEKTA: 01.07.2019. – 30.11.2021.

RUKOVODILAC PROJEKTA: prof. dr Ilija Srdanović, kardiolog

PRIORITET PROGRAMA: Poboljšanje kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području

POSEBNI PRIORITETI PROGRAMA: Poboljšanje sposobnosti, kvaliteta veština i usluga u području javnog zdravstva i socijalnezaštite

OPŠIRNIJE O PROJEKTU: kliknite

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok mortaliteta u Srbiji i zemljama u regionu. Aterosklerotske kardiovaskulrane bolesti (eng. Atherosclerotic cardiovascular disease -ASCVD) čine najveći deo spektra kardiovaskulranih bolesti.

Iako se prema podacima iz preporuka za prevenciju kardiovaskulranih bolesti Evropskog udruženja kardiologa – ESC eng. European Society of Cardiology)1 uočava pad incidencije ASCVD u mnogim zemljama u Evropi, podaci dobijeni od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ukazuju da kardiovaskulrani uzroci mortaliteta čine 2017. godine 51.7% svih smrtnih ishoda u Srbiji. Tokom 2018. i 2019. godine 51.8% svih smrtnih ishoda u Srbiji uzrokovane su takođe kardiovaskulranim bolestima2-4. Dakle, iako se u razvijenim zemljama Evropske Unije registruje pad incidencije ASCVD i istovetni pad mortaliteta, nažalost u našoj zemlji i ovom delu Evrope to nije slučaj.

Projekat telemedicinske povezanosti između prekograničnih glavnih bolnica pružiće najbolju moguću medicinsku negu svim potencijalnim pacijentima u prekograničnom području, posebno starijim osobama, povezivanjem lokalnih regionalnih bolnica s bolnicama Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.

Telemedicina je deo medicine, sa specifičnostima pružanja usluge na daljinu5. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji – WHO (eng. World Health Organziation) , telemedicina nudi „Pružanje zdravstvenih usluga, gde je udaljenost kritičan faktor, od strane svih zdravstvenih radnika koji koriste informacione i komunikacione tehnologije za razmenu validnih informacija za dijagnozu, lečenje i prevenciju bolesti i povreda , istraživanja i evaluacije, i za kontinuiranu edukaciju pružalaca zdravstvenih usluga, a sve u interesu unapređenja zdravlja pojedinaca i njihovih zajednica“6.

WHO takođe napominje da je telemedicina snažno povezana sa informacionim i komunikacionim tehnologijama (IKT)7. Telemedicina koristi IKT da bi prevazišla geografske barijere i povećala pristup zdravstvenim uslugama. Ovo je posebno korisno za ruralne zajednice i zajednice sa nedovoljno usluga u zemljama u razvoju – grupe koje tradicionalno pate od nedostatka pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Uvođenje telemedicine u mnoge medicinske specijalnosti i kardiologiju u mnogim regionima širom sveta pokazalo se efikasnim. Telemedicinske konsultacije i učenje mogu se obaviti kroz virtuelne posete, povezivanje bolnica, kontinuirano praćenje pacijenata i mnoge druge aktivnosti. Telemedicina može pružiti opsežnu pomoć i sve aktivnosti se mogu desiti pre, tokom i nakon hospitalizacije, dajući joj moć da poveća pristup kardiovaskularnoj nezi ne samo u ruralnim regionima, već i u gradskim područjima sa nedostatkom usluga. To čini negu dostupnijom, čime se povećava ukupna nega i poboljšavaju rezultati. Za telemedicinu je neophodno da zdravstveni sistemi stvore adekvatnu infrastrukturu.

Razvijanjem i implementacijom telemedicinske mreže, u primarnim i sekundarnim zdravstvenim cetrima možemo brzo, efikasno i blagovremeno dobiti relevantne i neophodne informacije o zdravlju pacijenata i pomoći medicinskim radnicima za bolju dijagnostiku. To se odnosi na praktično sve podatke iz istorije bolesti: anamnestičke podatke, fizikalne nalaze, laboratorijske podatke, rendgen, ehokardiografske podatke, nalaz koronarne angiografije (u zavisnosti od bolnice), CT nalaz itd. Sve zajedno može poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata.

Korišćenjem ovih podataka lekari u primarnim i sekundarnim medicinskim centrima bili bi dostupni „on line“ svim konsultantima ili mogućim konsultantima iz IKVBV kao tercijarne ustanove, koja bi mogla da doprinese poboljšanju lečenja većine pacijenata, a ne samo onih kojima je potrebna hitna kardiovaskularna intervencija.

Glavni rezultati projekta su razvoj prekogranične telemedicinske infrastrukture, obuka medicinskog osoblja, izrada kliničke studije o prevenciji i lečenju osoba s kardiovaskularnim bolestima i modernizacija medicinske opreme.

CILJEVI:
10.000 osoba – kardioloških pacijenata pokriveno poboljšanom zdravstvenom zaštitom. Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata obavljanjem zdravstvene zaštite kroz dijagnostiku sa opremem nabavljenom projektom, kao i telemedicinskim konsultacijama.
1 zajednički razvijena usluga koja omogućuje boiju kvalitet zdravstvene zaštite – uspostavljena prekogranična telemedicinska mreža
30 osoba – edukacija radnika kod partnerskih bolnica koji će metodama i aktivnostima projekta provoditi poboljšanu dijagnostiku i lečenje kardiološkim bolesnicima

Literatura:
1. Frank L.J. Visseren et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 42, 3227_3337

2. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 12, 2017

3. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 13, 2018

4. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 14, 2019

5. Strehle EM, Shabde N. One hundred years of telemedicine: does this new technology have a place in paediatrics? Archives of Disease in Childhood, 2006, 91(12):956–959.

6. WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva, 1997. Geneva, World Health Organization, 1998.

7. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth 2009. (Global Observatory for eHealth Series, 2) 1.Telemedicine. 2.Medical informatics. 3.Information technology. 4.Technology transfer. 5.Needs assessment. 6.Data collection. I.WHO Global Observatory for eHealth. ISBN 978 92 4 156414 4

Projekat je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II Europske unije. Ovaj Informativni material napravljen je iz sredstava Evropske unije, sadržaj je isključiva odgovornost Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i ni na koji način ne odražava službene stavove Evropske unije.

2024. 2. 12

Мировић: Каменица 3 у наредним недељама у функцији

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао је данас реконструисану Клинику за кардиохирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици и завршне радове на изградњи објекта Каменица 3, чији ће један по један део, како је најавио, у наредних неколико недеља бити стављан у функцију.

„Објекат Каменица 3 користиће сва три института и то је изузетно важно пре свега за све пацијенте који се овде лече, како из Војводине, тако и из других крајева, али и за запослене јер ће добити додатни комфор и најсавременију медицинску опрему чиме ће бити умногоме унапређен рад института. Реч је о новом објекту, површине готово 10.000 квадратних метара који је изграђен по најсавременијим стандардима“, изјавио је председник Мировић.

Потпуно је реконструисана Клиника за кардиохирургију са 80 постеља, уз додатних шест кревета у Јединици интензивне неге, у којој се од пре неколико дана већ смештају пацијенти након операција, а укупна вредност радова на адаптацији и опремању те целине је 550 милиона динара.

„Веома сам задовољан изведеним радовима на Одељењу кардиохирургије и можемо да кажемо да смо свеобухватно реконструисали стари део Института за кардиоваскуларне болести“, рекао је председник.

Подсетио је и на то да су у току радови на санацији Каменице 1.

„Сви ови радови били су компликовани и одговорни, уложено је много труда јер су се упоредо са њима одвијали сви оперативни захвати и интервенције и то је један добар пример заједничког рада запослених, извођача радова и свих који су учествовали у овом важном пројекту“, навео је Мировић.

Мировић је најавио да ће у наредне две године бити завршено и спољно уређење комплекса што значи да ће сви објекти који су изграђени крајем шездесетих година бити реконструисани.

„Припремамо се да до краја марта отворимо процедуру за изградњу јавне гараже са 500 места и реконструкцију и уређење спољног комплекса института, чиме ћемо заокружити радове на свеобухватној санацији и реконструкцији сва три института у Сремској Каменици“, изјавио је Мировић.

Догађају су присуствовали и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић и директори Института за онкологију и Института за кардиоваскуларне болести проф. др Зоран Радовановић и проф. др Александар Реџек.

2023. 12. 20

MEET THE FUTURE 2023.

Са задовољством Вас обавештавамо да се Седми симпозијум младих интервентних кардиолога Србије под називом „Meet the Future of Serbian Interventional Cardiology“ одржао 15. и 16. децембра 2023. године у амфитеатру Института Војводине.

Овогодишњи симпозијум је имао 174 регистрована учесника.

Од стране националних експерата одржана су успешна предавања о лечењу болесника са акутним коронарним синдромом, као и структуралним интервенцијама затварања леве аурикуле и транскатетерском третирању тешке аортне стенозе.
Посебна пажња је посвећена и програму акредитације интервентних кардиолога где се уживо укључио и представник европског удружења интервнетних кардиолога (ЕАПЦИ).
Ове године је и први пут одржана регионална сесија у којој су млади интервентни кардиолози из региона дискутовали о третману комплексних болесника са коронарном болести.
Такође, урађене су и две комплексне коронарне процедуре у уживо преносу уз примену ротаблације и интракоронарног имиџинга.   

2023. 9. 29

СВЕТСКИ ДАН СРЦА

2023. 5. 25

РЕКОНСТРУКЦИЈА КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ

2023.5.25

Дана 25. 5. 2023. потписан је уговор о реконструкцији клинике за кардиоваскуларну хирургију на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине са носиоцем посла, фирмом БМЦ Цоннецт, вредан близу 300 милиона динара. Радови подразумевају замену свих подлога (плафона, зидова, подних облога), изолацију, керамику, столарију, водоводне и канализационе цеви, кабловске системе, као и противпожарни систем. Рок за завршетак радова је четири месеца.
Након завршетка радова биће обезбеђени много бољи услови за боравак пацијената и запослених.
Извођење радова неће реметити редовне активности клинике за кардиоваскуларну хирургију.

2023. 2. 27

Novi podvig kardiohirurga: FET tehnikom uspešno lečene dve osobe

2023.2.28

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) uvedena je FET tehnika za lečenje najtežih bolesnika sa kompleksnim bolestima aorte. U poslednjih nekoliko nedelja ovom procedurom lečene su dve osobe sa velikim uspehom. Kod jednog pacijenta FET tehnika dopunjena je TEVAR procedurom koja podrazumeva i endovaskularni plasman dodatnog stent - grafta u silaznu aortu.
Takva kombinovana procedura predstavlja retkost i u najeminentnijim svetskim centrima i po prvi put je izvedena na našim prostorima. Usvajanjem ovako kompleksnih procedura na aorti koje kombinuju klasičan hirurški pristup zajedno sa endovaskularnim pristupom, Institut se pozicionirao kao liderska ustanova u našoj zemlji. Opširnije

"Kod kombinovane primene FET tehnike i TEVAR procedure na pacijentu je prvo izvršena zamena aorte koja je bila dostupna pristupom kroz sredogruđe, a potom je, uz pomoć naših kolega interventnih radiologa i kardiologa, izvršeno dodatno pokrivanje još jedne aneurizme u distalnoj aorti TEVAR tehnikom", kazao je prof. dr Lazar Velicki, koji je istakao da je za ovako zahtevnu intervenciju bio neophodan i ekspertski tim koji je posebno edukovan za izvođenje procedura takvog tipa.
On je naveo da hirurgija aorte spada u red najkompleksnijih intervencija u kardiohirurgiji, jer aorta predstavlja najveću arteriju organizma kroz koju se prenosi oksigenisana krv od srca do ostatka tela i svaki problem ili defekt na njoj može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica koje mogu, a najčešće i jesu, opasne po život, istakavši da je izuzetno ponosan što IKVBV ima kapacitete i resurse za sprovođenje takvih zahvata.
FET tehnika predstavlja hirurški pristup koji se koristi za lečenje složenih proširenja torakalne aorte i uključuje umetanje specijalno dizajniranog stent - grafta u aortu hirurškim putem, rezom u grudnom košu. Upotreba takve tehnike ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalnu hirurgiju aorte, jer omogućava hirurgu da u jednoj operaciji izvrši korekciju aneurizme i aortnog zaliska, što može značajno smanjiti rizik od komplikacija i skratiti vreme oporavka pacijenta.
Takođe, kruta metalna spirala na kraju stent-grafta pruža dodatnu stabilnost, sprečavajući buduće komplikacije, kao što su migracija proteze ili pojavu endoleak-a. FET tehnika se sa velikim uspehom koristi i u slučajevima disekcije aorte gde se, takođe, jednom operacijom rešava kompletan segment aorte, od korena do dijafragme.

2023.2.28a

2023. 1. 10

едукативни видео за пацијенте који ТРЕБА ДА се оперишу

Поступак припреме и пријема болесника за оперативно лечење на Институту за кардиоваскуларне болести војводе. Поступци и активности у погледу ране рехабилитације оперисаних болесника. Едукација чланова породице о начину живота, дозвољеном степену физичке активности и начину како је могуће олакшати рани постоперативни ток.

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

В. д. директора Института за кардиоваскуларне болести

Aleksandra Ilic

Доц. др сци. мед. Александра Илић

Помоћник директора за образовну и научно-истраживачку делатност

Sanja

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Barjaktarovic

Маст. екон. Зоран Барјактаровић

Помоћник директора за економско финансијске послове

Radic

Давор Радић, дипл. инж. ИТ

Помоћник директора за ИТ област

Sakac

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиваскуларну хирургију:

placeholder image

Проф. др сц. мед. Лазар Велицки

Руководилац Клинике за кардиоваскуларну хирургију

RosicM

Др Марјан Мајин, кардиохирург

Помоћник руководиоца Клинике за кардиоваскуларну хирургију

kh_glavna_sestra.jpeg

Верица Јоцић, смс

Главна сестра Клинике за кардиоваскуларну хирургију

Клиника за кардиологију:

PetrovicM

Проф. др Милован Петровић

Руководилац Клинике за кардиологију

placeholder image

Доц. др сци. мед. Татјана Миљковић

Помоћник руководиоца Клинике за кардиологију

Natasa

Наташа Хајдер, смс

Главна сестра Клинике за кардиологију

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

МИСИЈА

Дијагностика и лечење кардиоваскуларних обољења по највишим светским стандардима при чему тежимо изврсности, побољшању квалитета живота, и достојанству болесника.
Едукација кадрова медицинске струке али и шире социјалне заједнице из области кардиоваскуларних болести.
Научно-истраживачка делатност са научним и стручним доприносима у доменима дијагностике и/или лечења болесника са кардиоваскуларним болестима.
Изјава о мисији показује основну сврху постојања ИКВБВ, односно примену дијагностике и лечења кардиоваскуларних обољења код наших пацијената. Не мање значајан део мисије се односи и на едукацију како високог (универзитетског), тако и средњег стручног кадра медицинске струке из области кардиоваскуларне медицине, па и шире социјалне заједнице. С обзиром да је Институт здравствена установа терцијарне делатности, веома је значајна и научно-истраживачка делатност која пружа респектабилне искораке у области дијагностике, примене, или организације, из домена кардиоваскуларне медицине.
Мисија такође показује да је читава наша делатност усмерена ка нашим болесницима, затим показује наше предности, како ми то радимо – по највишим светским стандардима уз очување достојанства болесника. На крају, зашто ми то радимо, и шта је наш коначни циљ - побољшање квалитета и продужење живота наших болесника. 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо једна од најцењенијих болница овог типа, као и лидер у Региону у области збрињавања кардиоваскуларних болести.
Наша визија је настављање увођења најновијих и доказано најбољих светских метода у лечењу болесника, па би се у будућности ИКВБВ развијао у четири основна правца: у правцу даљег техничког опремања и технолошког развоја, стручне едукације својих кардова, проширење капацитета, и примена других мера (организационе и стручне) у циљу остваривања своје визије.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније

Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније

Наша визија

Будућност лечења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

ctsiemens

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

 Електрофизиолошка сала у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

k2hemo

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

sokk2

 Jединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

operacija1
operacija2
operacija3

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ