ДОБРОДОШЛИ!

Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа.
Настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају КВ болести.
Оснивач Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

2018.11.19

ОБАВЕШТЕЊЕ О 25. СЕДНИЦИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА: ПРЕУЗМИТЕ

Четвртак, 15. 11. 2018.

Одржана је свечана прослава 41. године од оснивања нашег Института за кардиоваскулане болести!

ПАНАДРИАТИЦ МЕЕТИНГ, БУДВА, ЦРНА ГОРА 19-20 ОКТ. 2018.

Стручни састанак ПАНАДРИАТИЦ је организован у термину 19/20 Окт. 2918 у Републици Црна гора (Будва). ПАНАДРИАТИЦ представља међународну афилијацију Јадранске регије Италијанског удружења лекара (СИСМЕД) чије је седиште у Риму. Основни циљ наведеног удружења је размена стручних и научних искустава лекара специјалиста (првенствено кардиолога) са лекарима других специјалности и лекарима опште праксе, којима се професионалне и научне новине из специјалистичких области презентују на једноставан и у практичном раду веома апликабилан начин.
Други циљ удружења ПАНАДРИАТИЦ је бржи проток информација и идеја као и једноставнији начин размене кадрова и технологије. Није занемарљив ни аспект културолошког и социолошког зближавања различитих нација.
На И састанку ПАНАДРИАТИЦ у Будви је учествовало око 100 лекара из Италије, међу којима је око 20 врхунских и светски познатих кардиолога из различитих универзитетских центара широм Италије. Преко 100 лекара опште праксе и кардиолога из Црне Горе, као и 15 кардиолога из Србије и Хрватске су употпунили и допринели веома повољним утисцима о добро организованом и стручно и научно престижном састанку. Теме које су доминирале су биле из области кардиологије и кардиохирургије, али је било запажених предавања из области нефро-кардиологије и ендокрино-кардиологије, као и предавање о аспектима тржишта лекова у различитим земљама Јадранске регије.
Научни програм је у будванском хотелу „Авала“ трајао пуна два дана, а предавања су имали и кардиолози и кардиохирурзи из Института за кардиоваскуларне болести Војводине (Проф Др А. Реџек, Проф Др Илија Срдановић, Проф др С Додић, Доц др М. Росић, Др М. Бјелобрк, др Т. Миљковић, Др С. Бјелић).

9. 9. 2018. ”ДАН СРЦА”, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА: ПЕТРОВАРАДИН

ИНФО:

С обзиром на то да су се у појединим средствима информисања појавиле дезинформације, обавештавамо јавност да је пацијент С.Т. 21.10.2018. у вечерњим сатима примљен на Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици и да је након указане лекарске помоћи отпуштен на даље кућно лечење.

Управа Института

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЈА ИКВБВ СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ ЦЕНТРИМА У ИТАЛИЈИ

Дана 18. Септембра 2018. године, одржана је едукативна телеконференција на ИКВБВ путем аудио-видео линка са универзитетским Кардиоваскуларним центром „Тор Вергата“ из Рима. Линк је успостављен и са другим кардиоваскуларним центрима у Италији. 
Током целодневне телеконференције преношено је неколико веома интересантних кардиолошких процедура којима се наведени универзитетски центар бави и у којима је један од лидера у Европи. Наиме, универзитетска болница у Риму и њен кардиоваскуларни центар се баве иновативним интервентним процедурама, по којима спадају у сам врх европске интервентне кардиологије.
Реализовани пренос је знак одличне досадашње професионалне сарадње између наше две институције, и то захваљујући директору Кардиоваскуларног центра „Тор Вергата“, проф. др Франку Ромеу и његовој љубазности да нам понуди један овако значајан облик едукације, као и директору ИКВБВ, проф. др Александру Реџеку и проф. др Илији Срдановићу, управнику кардиологије за техничку подршку и иновативне технике, који су спремно прихватили понуду.
Технички и технолошки на врхунском нивоу, пренос је омогућио увид у веоме интересантне случајеве пацијената код којих су рађене различите интервентне процедуре које се иначе или не раде или се раде у веома малом броју центара у свету: неинвазивно шивење АСД и ФОА; редукција лумена коронарног синуса код пацијената са рефрактерном АП; неколико ТАВИ процедура код пацијената који су одраније имали кардиохируршку интервенцију на аортном залиску; затварање аурикуле ЛП; имплантација „митралцлип“; „схоцк wаве“ терапија у случају калцификованих коронарних артерија које се не могу на други начин реваскуларизовати. Наведене интервентне технике су изазвале велико интересовање интервентних кардиолога из ИКВБВ, као и већег броја млађих лекара из ИКВБВ, који су присуствовали преносу.
ИКВБВ се искрено захваљује проф. др Франку Ромеу и његовим врсним сарадницима на праћењу најсавременијих трендова и новина из области интервентних кардиоваскуларних процедура, као и на њиховој спремности да другима омогуће увид у њихова достигнућа.
У прилогу: Програм телеконференције „Тор Вергата“ – ИКВБВ, Ср. Каменица, 18. септембар 2018.

Teleconference between the Institute of CVDV and Cardiovascular centers in Italy

On September 18th 2018, an educational teleconference was held at the Institute of CVDV via audio-video link with the University Cardiovascular Centre "Tor Vergata” from Rome, Italy. The link was also established with other cardiovascular centers in Italy.
During the all-day teleconference, several very interesting cardiac procedures were transmitted that are not only performed at but also make the Tor Vergata Cardiovascular Centre a leader in Europe. Namely, the University hospital in Rome and its cardiovascular center perform innovative interventional procedures that place them to the very top of the European intervention cardiology.
The realized transmission is a sign of excellent professional cooperation between our two institutions which occurred thanks to the director of the Tor Vergata Cardiovascular Center, prof. Dr. Franco Romeo and his willingness to offer such an important form of education, as well as prof. Dr. Alexander Redžek, the director of ICVDV, and prof. Dr. Ilija Srdanović, Cardiology Clinic Director, their technical support and innovative techniques, who readily accepted the offer.
Technically and technologically at top level, the telecobference provided an insight into very interesting cases of patients who underwent various interventional procedures that are either not performed or performed only in few centers in the World: non-invasive closure of ASD and FOA; reduction of coronary sinus lumen in patients with refractory angina pectoris; several TAVI procedures in patients who had previously undergone aortic valve replacement surgery; the left atrial appendage closure; MitralClip implantation; "Shock wave" therapy for calcified coronary arteries that could not be revascularized otherwise. The above-mentioned interventional techniques have attracted a great deal of interest of the interventional cardiologists from the ICVDV, as well as young ICVDV physicians who were present during the teleconference.
The Institute of CVDV would like to convey our sincere gratitude to Professor Franco Romeo and his outstanding associates for the follow-up on the latest trends and innovations in the field of interventional cardiology, as well as their willingness to provide others with the insight into the achievements of their team.
In the attachment: Program of the Tor Vergata – ICVDV Teleconference, Sremska Kamenica, 18th September 2018. 

ИКВБВ специјални гост другог Сајма здравља и здравог начина живота у Бијељини

Други Сајам здравља и здравог начина живота у Бијељини одржан је од 4. до 6. септембра 2018. Покровитељи манифестације су били Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и град Бијељина. На отварању су се присутнима обратили министар здравља Републике Српске др Драган Богданић, председник Одбора за здравство и народни посланик др Златко Максимовић, менаџер града Бијељине господин Милош Стевановић и директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине проф. др Александар Реџек.
На Сајму је учествовало тридесетак излагача, а међу њима Општа болница „Свети врачеви“ из Бијељине, Дом здравља Бијељина, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију из Бања Луке, Факултет здравствених наука Паневропског универзитета, Кућа здравља из Бијељине и многи други.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је учествовао као специјални гост. Посетиоци су, као и протекле године, у великом броју посећивали наш штанд и показали велико интересовање за услуге које се пружају у Институту. Онима који су то желели урађен је ЕКГ, измерене су вредности крвног притиска и шећера у крви, а поред општих прегледа давани су савети који промовишу здрав начин живота. Велику захвалност су нам исказала четири посетиоца, која су током прошлогодишњег сајма, након прегледа на нашем штанду, правовремено упућена на болничко лечење.
Упоредо са догађањима у изложбеном простору, одржана су и стручна предавања из различитих области медицине, која су акредитована као национални скуп I категорије. Предавања кардиохирурга и директора ИКВБВ, изазвала су посебну пажњу слушалаца.
Сви запослени у ИКВБВ који су учестовали у овој сајамској манифестацији су својим изузетним залагањем и стручношћу на најлепши могући начин представили нашу установу.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У ИКВБ ВОЈВОДИНЕ УГРАЂЕНА СРЧАНА ПУМПА КОЈА ЗАМЕЊУЈЕ РАД СРЦА

У Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици прошле недеље пацијенту је уграђена механичка срчана пумпа која помаже рад леве коморе тзв. ЛВАД. Ове пумпе уграђују се пацијентима којима је тешко оштећена функција леве коморе, чиме се обезбеђује одговарајуће снабдевање крвљу свих органа и органских система, као и њихова нормална функција, што позитивно утиче на продужетак и квалитет живота.
Овом сложеном операцијом руководио је директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине проф. др Александар Реџек, а изведена је у сарадњи са стручним тимом Клиничког центра Србије на челу са Проф. др Светозаром Путником. Постоперативни ток и опоравак оперисаног пацијента протичу уредно и без компликација.
Уградња механичке пумпе у ИКВБ Војводине наставак је у лечењу пацијената са терминалном срчаном инсуфлуенцијом и у потпуности замењује функцију срца до трансплантације, која зависи од расположивих донора.


ИКВБ Војводина и ЈЗУ Клинички центар Црне Горе потписали споразум о сарадњи после 12. година

ЈЗУ Клинички центар Црне Горе и Институт за кардиоваскуларне болести Војводинепотписали су меморандум о пословној сарадњи. Предмет овог меморандума је пословна сарадња у области здравствене делатности која подразумева стручно, практично и научно усавршавање запослених, размену професионалних информација од значаја за лечење кардиоваскуларних болесника, организовање стручних састанака, конгреса, предавања, радионица, креирање и спровођење заједничких пројеката. Пословна сарадња подразумева и могуће пружање најкомплекснијих здравствених услуга из области кардиоваскуларне хирургије и кардиологије пацијентима из Црне Горе. На овај начин, после 12. година начињен је први корак ка обнаваљању сарадње између ове две установе. Меморандум су потписали др Јевто Ераковић, председник Одбора директора ЈЗУ Клиничког центра Црне Горе и проф. др Александар Реџек, директор ИКВБ Војводине.

СЕРТИФИКАТИ 2018:

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ - ИМПЕРАТИВ У РАДУ ИКВБВ

Интегрисани систем менаџмента у ИКВБВ успостављен је и одржава се од 2009. године. Током протеклог периода интегрисани систем менаџмента је показао да је пружање здравствених услуга из области превенције и лечења кардиоваскуларних болести у ИКВБВ ефикасно и ефективно, те да се кроз његову примену стално унапређује.
Од јуна 2018. године ИКВБВ је своје пословање ускладио са захтевима нових верзија стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015, СРПС ИСО 45001:2018, што је сертификационо тело „Пан Церт“ потврдило и издавањем нових сертификата:

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ


18.05.2018. обављена је трећа редовна посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију у здравству(АЗУС), у Институту за КВБВ.
Тим спољашњих оцењивача био је у саставу:
1. Поф.др Дејан Николић-хирург
2. Далибор Аксић.струк.мед.тех.

И нститут за КВБВ стекао је акредитациони статус на 7 година, 2015 године, и додељен му је сертификат број А-132-09/2014.
У оквиру треће редовне посете, након разговора са руководством Института, члановима тимова за акредитацију и обиласка установе спољашњи оцењивачи дали су свој Извештај о трећој редовној посети:

„Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је установа која континуирано тежи ка побољшању квалитета рада, безбедности пацијената и запослених и побољшању општег здравственог стања популације.
Значај процеса акредитације се манифестује у унапређењу радног процеса кроз стандардизацију активности, флексибилнијом организацијом и квалитетнијим резултатима у позитивној радној атмосфери.

Институт, са акредитацијским статусом од седам година, потврдио је његову оправданост. Високо достигнути стандарди се одржавају на том нивоу, препоруке су усвојене и присутна је стална иницијатива на даљем унапређењу квалитета.
У Институту као референтној установи се обављају најсложенији медицински поступци са великом посвећеношћу пацијентима и бригом о оболелима. Руководство Института је препознало значај унапређења квалитета и безбедности за рад и уложило огромну енергију како би постигло тај циљ. У Институту се примењују најсавременије технологије у дијагностици и лечењу пацијената. У континуитету се остварује сарадња са осталим институцијама у циљу унапређења рада и пружања здравствених услуга корисницима.
Током досадашњег периода позитивног акредитационог статуса Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим приступом афирмише стандарде и критеријуме за акредитацију који су уткани у све сегменте њеног функционисања.Овај позитиван тренд и проактивни приступ у раду води сталном унапређењу квалитета услуга и безбедности пацијената у установи“.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ, 14. jун 2018, Сремски Карловци

Промоција књиге “Процена функционалног статуса и принципи кардијалне рехабилитације”

Промоција књиге проф. др Слободана Додића, начелника Одељења за рехабилитацију кардиоваскуларних болесника ИКВБВ, и интернационалне групе коаутора (Р. Арена, М. Бјелобрк, И. Буразор, Б. Додић, Г. Гуллаце, Б. Козић, Т. Миљковић, В. Монтемурро, Љ. Мусић, В. Першић, Д. Поповић, А. Реџек, М. Росић, И. Срдановић, С. Шушак, Л. Велицки) под називом “Процена функционалног статуса и принципи кардијалне рехабилитације” (издавач Медицински факултет у Новом Саду, 2018, посебно издање) одржана је 14. јуна 2018, у конгресној сали ресторана “Дунав” у Сремским Карловцима.

У уводном делу су прочитани делови из рецензија књиге еминентних европских кардиолога и физијатара (П. Сеферовић, М. Пиеполи, С. Тодоровић-Томашевић), а затим је уследило представљање књиге. Поред аутора, о значају књиге су говорили и неки од коаутора. Књига је подељена у седам поглавља и бави се интересантном и перспективном тематиком из домена кардиоваскуларних болести. Наглашен је њен високостручни аспект који на разумљив начин појашњава многе сегменте савремене процене функционалне ресерве (различити облици тестова оптерећења и спироергометријски тест – ЦПЕТ), као и савремене трендове (врсте и величине оптерећења) у рехабилитацији пацијената након кардиохируршких и кардиолошких интервенција. Такође је дат опширнији приказ спровођења кардијалне рехабилитације у Европи, као и потребан ниво организације и опреме да би се она могла релативно безбедно реализовати. Последње поглавље књиге се односи на пацијенте, тако да су њима прихватљивим језиком објашњени значај и улога кардијалне рехабилитације у обезбеђивању дужег и квалитетнијег живота након кардиоваскуларне интервенције, уз напомену да је рехабилитација доживотни процес.
Књига је богато опремљена оригиналним сликама и табелама, а дато је и доста практичних примера израчунавања врста и тежина вежби физичким оптерећењем током тренажног процеса, које се морају израчунавати за сваког пацијента посебно.
Познато је да је литература из ове области кардиоваскуларне медицине прилично скромна (нарочито код нас) у односу на садржај како је представљена у књизи С. Додића и коаутора.
Књига се препоручује првенствено кардиолозима, кардиохирурзима, физијатрима, интернистима, али и специјалистима других грана медицине, при чему и сами кардиоваскуларни пацијенти (доста њих је присуствовало промоцији) могу у њој да нађу интересантно штиво које ће им помоћи да боље схвате своју болест, као и разлоге за трајно спровођење програма кардијалне рехабилитације.

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170000 болесника, урађено је 35000 операција на отвореном срцу, 110000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1400000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

ОПШИРНИЈЕ

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за науку

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Зоран Барјактаровић, дипл. економиста

Помоћник директора за економско финансијске послове

Проф. др Милован Петровић

Заменик  директора

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиохирургију:

Проф. др Стаменко Шушак, кардиохирург

Руководилац Клинике за кардиохирургију

Доц. др  Миленко Росић, кардиохирург

Заменик руководиоца Клинике за кардиохирургију

Слободанка Двизац

Главна сестра Клинике за кардиохирургију

Клиника за кардиологију:

Проф. др  Илија Срдановић, кардиолог

Руководилац Клинике за кардиологију

Радмила Радановић

Главна сестра Клинике за кардиологију

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније
Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније
Наша визија

Будућност лећења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

 Нова јединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

 Нова ангио-сала у Каменици 2

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија