У складу са могућностима Институт је омогућио електронско заказивање (преко ИЗИС-а) у 17 амбуланти и то:

Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе
Амбуланта за инвазивну кардиолошку дијагностику – интервентна кардиологија
Амбуланта интервентне електрофизиологије
Амбуланта за пејсмејкере, кардиовертер дефибрилаторе и ресинхронизационе пејсмејкере
Амбуланта за Холтер мониторинг ЕКГ-а
Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансторакални ЕХО срца
Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансезофагеални ЕХО срца
Амбуланта за хипертензију
Амбуланта за динамски мониторинг ТА - артеријског крвног притиска и ЕКГ записа
Амбуланта за срчану инсуфицијенцију
Амбуланта за функционалну дијагностику срца – ергометрија
Амбуланта за васкуларни ултразвук (доплер каротида)
Амбуланта за експертизу процене за планираним хоспиталним лечењем на ИКВБВ
Кардиолошка амбуланта на Клиници за кардиохирургију
Амбуланта за кардиохируршке прегледе
Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе 2
Амбуланта за контролу електростимулатора

У циљу унапеређења сарадње и обезбеђивања правовремене и одговарајуће услуге пацијентима, молимо све у систему здравства да горе наведене амбуланте користе као ресурс за електронско заказивање, на начин како је прописано.